Opere II. O viețuire cu stan și Bran, Sonatine By Cosașu Radu

Opere II. O viețuire cu stan și Bran, Sonatine

By Cosașu Radu

  • Release Date: 2016-06-14
  • Genre: Literary

Opere II. O viețuire cu stan și Bran, Sonatine By Cosașu Radu. Normally, this book will cost you $8.99, Here you can download thousands of books in PDF file format for free without needing the extra spent money. Click the download button above or alternative link below to download thousands of books in PDF file format.

Description

Volumul conține două cărți ale autorului publicate inițial în anii ’80: O viețuire cu Stan și Bran (1981) și Sonatine (1987). În prima parte, autorul evocă la persoana întîi tinerețea și adolescența care i-au stat sub semnul cinematografiei, al atracției față de cîteva personaje, actori și regizori pe care istoria nu-i va ascunde niciodată în umbră. Partea a doua e o combinație de autobiografie ficționalizată, proză scurtă, poem în proză și reportaj, conținînd texte incluse sub titulatura de „fragedii“ (senzațional interiorizat, comic-tragic, cruzime tandră și patetism ironic).

„În algebra lui sentimentală, Radu Cosașu postulează: totul e serios, deci totul e joc; totul e joc, deci totul e înscris în legi severe. De aici perfecta democrație, de tip special, a paginii lui Cosașu; o totală democrație a subiectelor, a sentimentelor, a confesiunilor, ce anulează toate deosebirile teoretice dintre genuri, dintre gazetărie și roman, ca și, să zicem, dintre muzică și arhitectură (nimic mai material decît inefabilul, nu?). Melodramaticul e dezvăluit cu o infantilă, dar erudit elaborată lipsă de pudoare, un cal egal un destin, un film egal o realitate, o «ecoseză» sau o «sonatină» egal o simfonie ș.a.m.d. Un cuvînt egal un om, după cum un om egal sintaxă.“ (Dan C. Mihăilescu)